Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy – Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 27 lipca, 2022

Ilość wizyt: 304

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

– Zarządzeniem nr 197/2022 z dnia 26.07.2022 r. wykazano do dzierżawy nieruchomości rolne położone w obrębie Doboszowice, stanowiące własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.07.2022r. do dnia 16.08.2022 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość. Więcej informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tel. 533-605-262.