Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 27 lipca, 2022

Ilość wizyt: 283

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

 

  • Zarządzeniem Nr 200/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 72/4,
  • Zarządzeniem Nr 201/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 603/3,

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.07.2022 roku do  dnia 16.08.2022 roku  oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.