Informacja Wójta Gminy Kłodzko o wykazie nr 17/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 21 lipca, 2022

Ilość wizyt: 292

Dokumenty do pobrania:

 

INFORMACJA Wójta Gminy Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodzku przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  dnia 28.07.2022 r. do dnia 18.08.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości do zbycia:

Wykaz nr 17/2022– dz. nr 1068/7 o pow. 0,0061 ha oraz dz. nr 1068/8 o pow. 0,0076 ha w Jaszkowej Dolnej, do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gosp. nieruch. do dnia 08.09.2022 r.