Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 105

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 20 lipca, 2022

Ilość wizyt: 127

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, na stronie Miasta i Gminy w Sobótce oraz na BIP UMiG Sobótka, w terminie od 20.07.2022 r. do dnia 10.08.2022 r. zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

 

Zarządzenie Nr 105/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży:

– lokal mieszkalny nr 1, ul. Wrocławska 14, Sobótka, WR1K/00247075/9

– lokal mieszkalny nr 6, ul. Wrocławska 6, Sobótka, WR1K/00094790/9

– lokal mieszkalny nr 1, ul. Adama Mickiewicza 9, Sobótka, WR1K/00094742/8