Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 13 lipca, 2022

Ilość wizyt: 155

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Westerplatte nr 7 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 10-10a przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 8 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Bystrzyckiej nr 2 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 7-7a przy ulicy Romualda Traugutta nr 6 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.  

  1. 1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 składającego się z: dwóch pokoi i przedpokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 38,28 m² (wc wspólne na zewnątrz, na półpiętrze, ujęte w częściach wspólnych), mieszczącego się w budynku przy ulicy Westerplatte nr 7 (I piętro- II kondygnacja), położonym na działce nr 2644 o powierzchni 183 m² oraz na działce nr 2643 o powierzchni 70 m², dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030744/2.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr 2644 i nr 2643. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 100 000,00 zł.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-62/VIII/22 odbędzie się w dniu 16.08.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 10-10a składającego się z: czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, spiżarki, łazienki i wc o powierzchni 130,50 m², mieszczącego się w budynku przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 8 (III piętro – IV kondygnacja), położonym na działce nr 2387 o powierzchni 506 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00025504/0.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2387. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 325 000,00 zł.

Wadium wynosi 33 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-63/VIII/22 odbędzie się w dniu 16.08.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

  1.  Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 składającego się z: dwóch pokoi, kuchni (ze strefą łazienkową) i przedpokoju o powierzchni 56,20 m² + pomieszczenie przynależne komórka piwniczna o powierzchni 4,30 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Bystrzyckiej nr 2 (parter – I kondygnacja), położonym na działce nr 3190 o powierzchni 284 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00042123/0 oraz położonym na działce nr 3189 o powierzchni 96 m², dla której Sąd Rejonowy nieruchomość Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033186/3.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr 3190 i nr 3189. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 155 000,00 zł.

Wadium wynosi 16 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-64/VIII/22 odbędzie się w dniu 19.08.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

—————————————————————————————————————–

  1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 7-7a składającego się z: czterech pokoi, dwóch kuchni z łazienkami i przedpokoju o powierzchni 140,90 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Romualda Traugutta nr 6 (III piętro-IV kondygnacja), położonym na części działki nr 2845 o powierzchni 800 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026154/8 oraz działce nr 2842 o powierzchni 13 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026154/8. W księdze wieczystej nr SW1S/00026154/8 w dziale III wpisana jest służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 2845 (dotychczasowy nr 55/2) w zasięgu niezbędnego dostępu do działki nr 2844 (dotychczasowy nr 55/1). Mieszkanie w strefie narożnikowej przy skrzyżowaniu ulic: Romualda Traugutta i Kwiatowej.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr 2845 i nr 2844. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 340 000,00 zł.

Wadium wynosi 34 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-65/VIII/22 odbędzie się w dniu 19.08.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

—————————————————————————————————————–

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74