Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Daszyńskiego 18 Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 1

Data Publikacji: 12 lipca, 2022

Ilość wizyt: 465

Dokumenty do pobrania:

GN.6840.1.8.2012.GN3

Kłodzko, dnia   12. 07. 2022 r.

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Starosta Kłodzki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej obiektami starego młyna, położonej w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego 18

 

  • Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana obiektami starego młyna: dwukondygnacyjnym budynkiem głównym, przylegającym do niego budynkiem z częścią mieszkalną oraz budynkiem turbinowni. W granicach działki znajduje się część kanału Młynówki pokrytego powierzchniowymi wodami płynącymi doprowadzającego wodę do elektrowni wodnej. Nieruchomość położona jest na  działce nr 102/2 (AM – 1) obręb Centrum o pow. 0,1699 ha, księga wieczysta nr SW1K/00093058/8.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100). Od ceny wylicytowanej w przetargu zostanie udzielona bonifikata w wysokości 75% w związku z wpisaniem tej nieruchomości do rejestru zabytków.
  • Termin i miejsce przetargu: 29.09.2022 r., 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna znajdująca się na I piętrze, pokój nr 1.1.
  • Wysokość wadium: 50 000,00 zł (słownie:  pięćdziesiąt  tysięcy złotych), termin wpłacenia wadium: do dnia  09.2022.r.
  • Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1 (parter), w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2K (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.powiat.klodzko.pl (zakładka przetargi na nieruchomości) i na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl
  • Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 2K, pokój 1.9.,tel. (0-74) 865 75 32 od poniedziałku do piątku w godz.7.30 – 14.30, adres e-mail: s.swinianska@powiat.klodzko.pl