Ogłoszenie nr 18/2022 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 07 lipca, 2022

Ilość wizyt: 271

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 18/2022 O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce

Lp.

 

Nr działki
KW
opis i położenie powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium
1 326/1

KW działki

SW1D/00022390/2

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Sanatoryjna budynek nr 10

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5, położony na II piętrze o pow. użytkowej 8,50 m2, udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 4,74%. Stan techniczny lokalu niski.

 

234

(udział 4,74%- 11,09 m2)

MS.14– teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności(1) 12.000,- zł

 

1.200,-
  • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 1030 w Urzędzie Miasta i Gminy    w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  17 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.

 

Pieszyce, 5 lipca 2022 r.