Nieruchomości przeznaczone do użyczenia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 08 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 84

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Radkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podane zostało do publicznej wiadomości Zarządzenie nr102/2022 z dnia 8  czerwca 2022r. w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości do oddania w użyczenie. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od 9 czerwca 2020r do 31 czerwca 2020r