Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów nieruch. przezn. do sprzedaży

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 08 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 57

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 203/B/2022, Nr 204/B/2022,  Nr 205/B/2022, Nr 206/B/2022,  Nr 207/B/2022, Nr 208/B/2022, Nr 209/B/2022,  Nr 210/B/2022,  Nr 211/B/2022, Nr 212/B/2022,
Nr 213/B/2022  Burmistrza Strzegomia z dnia 6 czerwca 2022 r.