Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę poł. w Kłodzku ul. dr. J. Korczaka- dz. nr 1/3 (AM-6) obręb Stadion

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 07 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 44

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2022 r. do dnia 28.06.2022 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 121.0050.2022 z dnia 06.06.2022 r., dotyczy części nieruchomości o powierzchni 110,00 m2 położonej w Kłodzku ul. dr. Janusza Korczaka ozn. geodez. jako działka numer 1/3 (AM-6) obręb Stadion, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00058947/0, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.