Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży zlokal. w Kłodzku przy ul. Lutyckiej 28/5

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 30 maja, 2022

Ilość wizyt: 53

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu o innym przeznaczeniu, zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Lutyckiej 28/5, składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 28,51 m², wraz z udziałem w wysokości 10/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 27/3 (AM-1) obręb Ptasia Góra o powierzchni 0,0238 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00056640/4, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 113.0050.2022 z dnia 26 maja 2022 r.

 

Termin wywieszenia wykazu:

 

Od dnia 30.05.2022 r.  do dnia 20.06.2022 r. 

 

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarcze nieruchomościami  do dnia 11.07.2022 r.