Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży zlokal. w Kłodzku przy ul. Muzealnej 5 m. 7

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 30 maja, 2022

Ilość wizyt: 45

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Muzealnej 5 m. 7 dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00036123/8 wraz z udziałem 64/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 118 (AM-1) obręb Centrum
o powierzchni 0,0237 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00034006/8,stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 114.0050.2021 z dnia26 maja 2022 r.

 

Termin zamieszczenia wykazu11

 

Od dnia 30.05.2022 r.  do dnia 20.06.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 11.07.2022 r.