Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży zlokal. przy ul. Karola Miarki 3 m.6 w Kłodzku

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 30 maja, 2022

Ilość wizyt: 70

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Karola Miarki 3 m. 6 w Kłodzku o powierzchni 42,45 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 4,00 m² i udziałem 9/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 34/9 (AM-2) obręb Zacisze o powierzchni  0,0201 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00056384/1 oraz udziałem wynoszącym 50/100 cz. w lokalu o innym przeznaczeniu ul. Karola Miarki 3/4 – przedpokoju o powierzchni 7,19 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym, w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 34/9 (AM-2) obręb Zacisze  o powierzchni  0,0201 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00056384/1,stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 115.0050.2022z dnia26 maja2022 r.

 

Termin zamieszczenia wykazu

 

Od dnia 30.05.2022 r.  do dnia 20.06.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 11.07.2022 r.