Sprostowanie pomyłki pisarskiej – dot. zarządzenia nr 50 – Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 12 maja, 2022

Ilość wizyt: 165

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka prostuje oczywistą omyłkę pisarską w komunikacie z dnia 27.04.2022 r.

W treści ogłoszenia widnieje: – zapis o treści:

„Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka – działka nr 272/7, AM-1, o. Sobótka, o pow. 2,0200 ha, KW nr WR1K/000262372/2.”

a powinno być :

„Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka – działka nr 272/7, AM-1, o. Strzegomiany, o pow. 2,0200 ha, KW nr WR1K/000262372/2.”

 

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.