Informacja Wójta Gminy Kłodzko o wywieszeniu wykazu nr 09/2022

INFORMACJA Wójta Gminy Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodzku przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  dnia 12.05.2022 r. do dnia 02.06.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości do zbycia:

 

Wykaz nr 09/2022-  lokal mieszkalny w Ołdrzychowicach Kłodzkich, ul. Krzywa 5/3,  sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gosp. nieruch. do dnia 23.06.2022 r.