Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 61

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 12 maja, 2022

Ilość wizyt: 127

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz na BIP w terminie od 12.05.2022 r. do dnia 02.06.2022 r. zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 6 maja 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.