Informacja Starosty Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży poł. w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego – dz. nr 102/2 obręb Centrum

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 1

Data Publikacji: 09 maja, 2022

Ilość wizyt: 245

Dokumenty do pobrania:

GN.6840.1.8.2012.GN3                                                                                                             Kłodzko, dnia  09.05. 2022 r.

 

 

Starosta Kłodzki

informuje, że

 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1 na okres od dnia 09.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedażyw trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł.  w Mieście Kłodzku, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 18,ozn. geodez.  jako działki nr 102/2 obręb Centrum  AM – 1  o pow. 0,1699 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku,V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093058/8.

Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.