Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę poł. w Kłodzku ul. J.Długosza- dz. nrr 111/19 (AM-2) obręb Nowy Świat

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 09 maja, 2022

Ilość wizyt: 55

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

 

Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj.
od dnia 09.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 94.0050.2022 z dnia 6 maja 2022 r., dotyczy części nieruchomości o powierzchni 80,00 m2 położonej w Kłodzku ul. Jana Długosza  ozn. geodez. jako działka numer 111/19 (AM-2) obręb Nowy Świat, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00089859/2, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne