Informacja Wójta Gminy Kłodzko o wywieszeniu wykazu nr 7/D/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 05 maja, 2022

Ilość wizyt: 65

Dokumenty do pobrania:

Informacja Wójta Gmina Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od 05.05.2022 r. do dnia 26.05.2022 r. został wywieszony wykaz:

Wykaz nr 7/D/2022-nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy pod garaż blaszak położonej w Krosnowicach