Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 55

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 29 kwietnia, 2022

Ilość wizyt: 142

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz na BIP w terminie od 28.04.2022 r. do dnia 28.05.2022 r. zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

Zarządzenie Nr 55/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Wrocławskiej 12 w Mirosłwicach.