Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia nr 46, 51, 52, 53

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 27 kwietnia, 2022

Ilość wizyt: 144

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz na BIP w terminie od 26.04.2022 r. do dnia 27.05.2022 r. zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka – działka nr 23/1 AM-17, o. Strzeblów, o pow. 0,0790 ha, KW nr WR1K/00094654/4.

Zarządzenie Nr 51/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka – działka nr 344/1 AM-1, o. Rogów Sobócki, o pow. 0,1600 ha, KW nr WR1K/00262368/1.

Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka – działka nr 7/3 AM-27, o. Sobótka, o pow. 0,0900 ha, KW nr WR1K/00127755/3; działka nr 7/4 AM-27, o. Sobótka, o pow. 0,0985 ha, KW nr WR1K/00127755/3; działka nr 7/5 AM-27, o. Sobótka, o pow. 0,0909 ha, KW nr WR1K/00127755/3.

Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy.