Informacja Starosty Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w użyczenie- dz. nr 553/2, AM-1, obręb Pławnica

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 1

Data Publikacji: 12 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 49

Dokumenty do pobrania:

Informacja Starosty Kłodzkiego

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1899 ze zm.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 11.01.2022 r. do dnia 01.02.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości  Pławnica, ozn. geodez. jako dz. nr 553/2, AM-1, obręb Pławnica o pow. 0,58 ha, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony.