Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu przezn. do oddania w użyczenie na czas 3 lat

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 12 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 50

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat – pięć pomieszczeń o łącznej pow. 232,73 m2, zlokalizowane na III piętrze budynku  użytkowego przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku, w obrębie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 33 (AM-3), obręb Twierdza, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00026407/7 z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego Klub Senior + przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku, który powstały przy wsparciu środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, przeznaczony dla osób, w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie miasta Kłodzka.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze. zm.) powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres 21 dni
tj. od 12.01.2022 r. do dnia 02.02.2022 r.