Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 11 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 133

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do Publicznej wiadomości Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 10 stycznia  2022 r. wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia11 stycznia 2022 r.  do dnia 1 lutego 2022 r.