Informacja Wójta Dobromierza o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 10 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 05 stycznia 2022 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz Plac Wolności 24 oraz w biuletynie informacji publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 73/2 obręb Roztoka o powierzchni 1,52 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Dobromierz i została przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany z osobą fizyczną.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin