Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 05 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 33

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 57 m. 14 wraz z udziałem 38/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 37 (AM-3) obręb Twierdza o powierzchni 0,0835 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00056502/5,stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr3.0050.2022 z dnia3 stycznia 2022 r.

 

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 05.01.2022 r.  do dnia 27.01.2022 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16.02.2022 r.