Informacja Burmistrza Radkowa o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 04 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 48

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje,

 

iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 21/2022, 2/2022, 3/2022 i 4/2022,  Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 03 stycznia 2022r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości lokalowych nr 1, 2 i 3 usytuowanych w Radkowie przy ul. Krótkiej 2 oraz lokalu użytkowego nr 1 a usytuowanego w budynku położonym przy ul. Orzeszkowej 3 w Ścinawce Średniej. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 4 stycznia 2022r. do dnia 25 stycznia 2022.