Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży poł. w Kłodzku ul. Wita Stwosza 5- dz. nr 114/1 (AM-1)

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 22 listopada, 2021

Ilość wizyt: 52

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Działając na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 23 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym, położonej w Kłodzku przy ul. Wita Stwosza 5, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/1 (AM-1) obręb 0010, Centrum o powierzchni 0,0149 ha, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00048853/1.