Informacja BM Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży- Kłodzko ul. Artura Grottgera 4 m. 6a

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 10 listopada, 2021

Ilość wizyt: 45

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Artura Grottgera 4 m. 6a wraz z udziałem 6/100 cz. w nieruchomości wspólnej,
w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 16/1 (AM-3) obręb Centrum o powierzchni 0,0325 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00047854/1, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr242.0050.2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

 

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 10 listopada 2021 r.  do dnia 2 grudnia 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 22 grudnia 2021 r.