Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nier. przezn. do sprzedaży -dz. nr 122 (AM-1) obr. Centrum

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 05 listopada, 2021

Ilość wizyt: 59

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 20 m. 2a wraz z udziałem 56/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej,
w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 122 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0462 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00034925/6, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr237.0050.2021 z dnia 5 listopada 2021 r.

Termin zamieszczenia wykazu: od dnia 05.11.2021 r.  do dnia 27.11.2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 17.12.2021 r.