Przetarg na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 03 listopada, 2021

Ilość wizyt: 45

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 42 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ulicy Lwa Tołstoja nr 14 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, oraz o ogłoszeniu II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż:

wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 28 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

 

1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 składającego się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 28,00 m² (komórka piwniczna – ujęta w częściach wspólnych),usytuowanego na I piętrze – II kondygnacji, mieszczącego się w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 42, położonym na działkach: nr 2105 o powierzchni 382 m² oraz nr 2107 o powierzchni 334 m², dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032238/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 130 000,00 zł.

Wadium wynosi 13 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-115/XII/21 odbędzie się w dniu 07.12.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 składającego się z: trzech pokoi, kuchni i dwóch przedpokoi o powierzchni 92,23 m² (wc ujęte w częściach wspólnych), usytuowanego w obrębie II piętra – III kondygnacji, mieszczącego się w budynku przy ulicy Lwa Tołstoja nr 14, położonym na części działki nr 159 o powierzchni 306 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00040158/0 oraz działce nr 157 o powierzchni 447 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00037476/1.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 180 000,00 zł.

Wadium wynosi 18 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-116/XII/21 odbędzie się w dniu 07.12.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 składającego się z: jednego pokoju, kuchni i przedpokoju o powierzchni 35,00 m², usytuowanego na parterze – I kondygnacji, mieszczącego się w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 28, położonym na działce nr 1488 o powierzchni 305 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00012574/7 oraz działce nr 1487 o powierzchni 211 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033420/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1488 oraz  z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1487.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 19 sierpnia 2021 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 95 000,00 zł.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-117/XII/21 odbędzie się w dniu 07.12.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.