Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 03 listopada, 2021

Ilość wizyt: 55

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Świdnicy przy ulicy Kazimierza Odnowiciela pod zabudowę usługową.

 

 

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działki położonej w Świdnicy przy ulicy Kazimierza Odnowiciela /Obr.2 Am 2/ tj. :

 

  • działka nr 18/3 o powierzchni 0,3462 ha

 

 

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00019918/0.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Przedmiotowa działka  przeznaczona jest do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 18/3 o pow. 0,3462 ha  wynosi – 258 300,00 zł brutto.

 

210 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 48 300,00 zł  = 258 300,00 zł brutto.

 

Wadium wynosi 30 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-119/XII/21 odbędzie się w dniu 09-12-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.