Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 08 października, 2021

Ilość wizyt: 50

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 08.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r.  wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 213.0050.2021 z dnia 07.10.2021 r., część nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Spółdzielcza, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 1/3 (AM-2) obręb Nowe Miasto, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00073743/1, z przeznaczeniem na cele reklamowe (ustawienie 2 urządzeń reklamowych jednostronnych o pow. 18,00 m2 każde).