Informacja Burmistrza Kłodzka o udostępnieniu miejsc handlowych w okresie Wszystkich Świętych 2021 r.

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 07 października, 2021

Ilość wizyt: 24

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, o możliwości udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych w roku 2021:

 

1) 4 miejsc położonych na części nieruchomości gminnej poł. w Kłodzku oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 89/1 i 88/1 (AM-4) obręb Nowy Świat – cmentarz komunalny (boczne wejście obok kiosku) od ul. Korytowskiej.

 

2) 3 miejsc położonych na części nieruchomości gminnej poł. w Kłodzku oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 12 (AM-2) obręb Jurandów – cmentarz komunalny (obok wejścia głównego) ul. Szpitalna.

 

Wnioski w sprawie udostępnienia przedmiotowych miejsc handlowych należy składać  w Biurze Obsługi Ludności w terminie do 14 października 2021 r. z zaproponowaniem stawki za 1 dzień udostępnienia 1 miejsca przeznaczonego na prowadzenie sprzedaży oraz określonym okresem handlu.

Zaproponowana stawka za jedno z miejsc opisanych w pkt. 1  nie może być niższa niż 120,00 zł netto, natomiast za jedno z miejsc opisanych w pkt. 2 nie może być niższa niż  60,00 zł netto.

Licytacja miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych odbędzie się w dniu 20 października 2021 r., tj. środa o godzinie 10.00 w sali 201 w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1.

Informujemy również, że osoba która otrzyma zgodę od Burmistrza Miasta Kłodzka na handel, zobowiązana będzie do uiszczenia kaucji w wysokości 500 zł tytułem zabezpieczenia kosztów związanych z wyrządzeniem szkód na udostępnionym terenie lub/i nieuporządkowaniu terenu po zakończeniu handlu.