Informacja Burmistrza Radkowa o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 30 września, 2021

Ilość wizyt: 67

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 200/21 z dnia 29 września 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 30 września 2021 r. do 21 października 2021 r.  Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało również podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 201/21 z dnia 29 września 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 30 września 2021 r. do 21 października 2021 r.