Informacja BM Kłodzka dotycząca lokalu mieszkalnego przezn. na sprzedaż – ul. Korytowska 20 m. 11

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 27 września, 2021

Ilość wizyt: 46

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnegozlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Korytowskiej 20 m. 10, o powierzchni 25,60 m², składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 1,10 m² wraz z udziałem w wysokości 319/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/4 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 0,0697 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00056611/2 , stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 207.0050.2021 z dnia 27 września 2021 r.

 

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 27.09.2021 r.  do dnia 18.10.2021 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarcze nieruchomościami  do dnia 08.11.2021 r.