Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 07 września, 2021

Ilość wizyt: 41

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 07.09 2021 r. do dnia 28.09.2021 r.  wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 189.0050.2021   z dnia 07.09.2021 r., część nieruchomości o powierzchni 141,00 m2 położonej  w Kłodzku przy ul. Rzepichy, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 2/16 (AM-5) obręb Zacisze, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00052619/0, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.