Przetarg na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 25 sierpnia, 2021

Ilość wizyt: 92

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 23 przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 63-65 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Wrocławskiej nr 53 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Westerplatte nr 37 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

 

  1. 1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 23 składający się z: jednego pokoju, kuchni i łazienki o powierzchni 18,70 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 63-65, położonym na działce nr 1757 o powierzchni 454 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035861/3 oraz na działce nr 1758 o powierzchni 164 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00042122/3.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 80 000,00 zł.

Wadium wynosi 8 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-85/IX/21 odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 składającego się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 25,00 m² (wc przypisane do lokalu lokalizacją na klatce schodowej ujęte w częściach wspólnych), usytuowany na I piętrze – II kondygnacji w budynku przy ulicy Wrocławskiej nr 53, położonym na działce nr 408 o powierzchni 159 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00031697/4 oraz działce nr 406 o powierzchni 89 m², dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00031695/0.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 408 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 406. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 90 000,00 zł.

Wadium wynosi 9 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-86/IX/21 odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

  1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 składającego się z: dwóch pokoi i kuchni o powierzchni 61,20 m², usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku przy ulicy Westerplatte nr 37, położonym na działce nr 2700 o powierzchni 349 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015066/4 oraz działce nr 2701 o powierzchni 611 m², dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030737/0.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2700 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2701. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 160 000,00 zł.

Wadium wynosi 16 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-87/IX/21 odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.