Informacja Burmistrza Piławy Górnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Piława Górna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Piastowska 69

Data Publikacji: 24 sierpnia, 2021

Ilość wizyt: 203

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na dzień 27.09.2021 r.,  został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na zbycie następujących nieruchomości:

– lokalu użytkowego nr 4 i lokalu użytkowego nr 5 o łącznej pow. 1.805,07 m2 w budynku hali poprzemysłowej przy ul. Młynarskiej 4C w Piławie Górnej. Lokale sprzedawane będą łącznie. Księga wieczysta – SW1D/00022486/2. Cena wywoławcza nieruchomości – 258 017 zł netto wraz  z udziałem w gruncie.  Wadium wys. 20 000 zł.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, wpłacie wadium, zostały zawarte w ogłoszeniu przetargowym, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej  ul. Piastowska 69, oraz na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej – http://pilawagorna.biuletyn.net/.