Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 09 sierpnia, 2021

Ilość wizyt: 98

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację
o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 176.0050.2021
z dnia 6 sierpnia 2021 r., następujących lokali mieszkalnych:

 

  1. ul. Korytowska 18A m. 7
  2. ul. Korytowska 18 m. 12
  3. ul. Korytowska 22A m. 1
  4. ul. Korytowska 22A m. 5
  5. ul. Korytowska 26A m. 9

 

      Termin zamieszczenia wykazu:

Od dnia 09.08.2021 r.  do dnia 30.08.2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 20.09.2021 r.