Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 26 lipca, 2021

Ilość wizyt: 181

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż  działki położonej w Świdnicy przy ulicy Janusza Korczaka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

 

 

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działki położonej  w Świdnicy przy ulicy Janusza Korczaka /Obr.5 Am 13/ tj. :

 

  • działka nr 1837/6 o powierzchni 0,2421 ha

 

 

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00044644/2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

 

  1. Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1837/6 o pow. 0,2421 ha wynosi – 553 500,00 zł brutto.

 

450 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 103 500,00 zł  = 553 500,00 zł brutto.

 

Wadium wynosi 50 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-81/IX/21 odbędzie się w dniu 28-09-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.