Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 20 lipca, 2021

Ilość wizyt: 74

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 61/17 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 0,0019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00045462/2 wraz z ustanowieniem służebności drogi koniecznej, przechodu
i przejazdu przez dz. nr 61/38 (AM-4) obręb Nowy Świat, dla której Sąd Rejonowy
w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00098010/5.

 

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia  20.07.2021 r.  do dnia 10.08.2021 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarcze nieruchomościami  do dnia 31.08.2021 r.