Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Boslesław Chrobrego 1

Data Publikacji: 19 lipca, 2021

Ilość wizyt: 70

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego
1 na okres od 19.07.2021 r. do 09.08.2021 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony  3 lat – nieruchomość o powierzchni 2462,00m2 położną w Kłodzku, ozn. geodez. jako dz. nr 3/6 (AM-7) obręb Ustronie, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00090439/2
z przeznaczeniem na cele składowo – magazynowe.