Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 lipca, 2021

Ilość wizyt: 429

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 131/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 8 lipca 2021 r. wykaz gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia o nr 315/15 usytuowanej w Radkowie.