Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 30 czerwca, 2021

Ilość wizyt: 116

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ul. Mikołaja Kopernika na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych położonych przy ul. Strzelińskiej oraz ul. Okrężnej w Świdnicy.

 

I przetarg odbył się w dniu 18 maja 2021 r.

 

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych w Świdnicy przy ul. Mikołaja Kopernika/Obr.3  Am 12/ tj. :

 

  • działki nr 1747/2 i 1745/2 o łącznej pow. 0,1963 ha

 

Dla przedmiotowej działki nr 1747/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00047598/5, a dla działki nr 1745/2 – SW1S/00042210/7.  Działki są wolne od obciążeń i praw innych osób.

Przedmiotowe działki jako jeden przedmiot zbycia przeznaczone są do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, położonych przy ul. Strzelińskiej oraz ul. Okrężnej w Świdnicy.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu dla działki nr 1747/2 o pow. 0,0230 ha i działki nr 1745/2 o pow. 0,1733 ha, o łącznej powierzchni 0,1963 ha wynosi 172 200,00 zł brutto.

 

              140 000,00 zł netto + 23% VAT t.j. 32 200,00 zł = 172 200,00 zł brutto

 

Wadium wynosi 20 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-73/VIII/21 odbędzie się w dniu 03-08-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.