Inforamacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 09 czerwca, 2021

Ilość wizyt: 202

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do oddania w najem, zgodnie z  Zarządzeniem  Nr: 142/2021, Burmistrza Strzegomia, z dnia 9 czerwca 2021 roku.

Ponadto informuję, że powyższy wykaz został zamieszczony na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej.