Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 07 czerwca, 2021

Ilość wizyt: 329

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami 107/21 i 108/21 , Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 7 czerwca 2021r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą gminnych nieruchomości lokalowych – lokalu nr 3 usytuowanego w budynku położonym
przy ul. Westerplatte 7 w Ścinawce Średniej oraz lokalu nr 4 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Handlowej 5  w Radkowie.
Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 8 czerwca 2021r. do dnia 29 czerwca 2021r.