Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 28 maja, 2021

Ilość wizyt: 312

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 99/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 26 maja 2021 r. wykaz gminnej nieruchomości rolnej przeznaczonej do zbycia, usytuowanej w Suszynie. Wykaz ten zostały wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.