Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych – Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 21 maja, 2021

Ilość wizyt: 118

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA I PRZETARG USTNY:

1) ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych ewidencyjnie nr 288/13, 288/14, 288/16, na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 288/12, obręb Szymanów;

2) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 331/1, obręb Szymanów;

3) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 331/2, obręb Szymanów.

Ogloszenie o przetargu (1)