Przetarg na sprzedaż dz. nr 91 o pow. 0,4206 ha w Świdnicy przy ul. Przemysłowej – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 17 maja, 2021

Ilość wizyt: 108

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy

ogłasza

II przetarg ustny ograniczony P-58/VII/21 na sprzedaż działki nr 91 o powierzchni 0,4206 ha położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej na rzecz współwłaścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych położonych przy ul. Szarych Szeregów oraz właściciela nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Świdnicy

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem działki położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej /Obr.3  Am 2/ tj.: działka nr 91 o powierzchni 0,4206 ha.

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00020498/9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na rzecz współwłaścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych położonych przy ul. Szarych Szeregów oraz właściciela nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Świdnicy.

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi:

działka nr 91 o pow. 0,4206 ha – 615 000,00 zł brutto

  1. 500 000,00 zł netto + 23% VAT 115 000,00 zł

/słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych i 00/100/

Wadium wynosi 50 000,00 zł.

Przetarg Nr P-58/VII/21 odbędzie się w dniu 26-07-2021 r. w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 47 o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 228-229, tel. 74 856-28-84 i 74 856-28-67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124-125 tel. 74 856-28-50 i 74 856-29-24.

Sporządziła: K. Wrona

Stanowisko: Główny Specjalista

tel. 74 856-28-50

 

 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

Beata Moskal – Słaniewska